جدید ترین تکنیک های فروش را از ما بخواهید...

محصولات

طراحی موبایل اپلیکیشن

با توجـه به رشد بسیار زیاد شبکه هـای اجتماعی ،شرکت ها به سرعت برای خود...

ادامه مطلب...

سامانه ارسال پیام صوتی

شیوه ارسال پیام متنی که در گذشته مرسوم بوده خوب است اما همیشه شیوه های...

ادامه مطلب...

تبدیل شیشه فروشگاه به تلویزیون

با فویل های نانو اکرلیک شیشه مغازه خود را با کمترین هزینه به تلویزیون تبلیغاتی...

ادامه مطلب...

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

انیمیشن یکی از مناسب ترین مدیاها برای انتقال پیام های تبلیغاتی محسوب می شود. پیراستگی،...

ادامه مطلب...

برنامه نویسی

نرم افزار مدیریت ارتباطات مشتریان  امروزه فضای کسب و کار تفاوت های بسیاری با گذشته دارد...

ادامه مطلب...

خدمات

  تخصص ها:

 - پياده سازي سيستم نوآوري وتحول سازماني

 - پياده سازي سيستم مدرن ارتباط با مشتري

 - پياده سازي نرم افزار CRM

-  پياده سازي سيستم مدرن فروش علمي

 -  آموزش تخصصي تيم فروش

 -  آموزش وپياده سازي سيستم انگيزش منابع انساني

 -  مشاور تخصصي مديران در شرايط بحران سازمان

Branding & Franchising-    

وار خواستاریم و بر مدیران این سرزمین میبالیم که با دانش و مهارتبالا در مسیر پیشرفت و توسعه شغلی گامی بس سترگ برداشته اند .پس بر ما میباشد که با یاری همه جانبه حامی شما باشیم و با اعطای این تقدیر نامه تحسینی اندک بر زحمات.

وار خواستاریم و بر مدیران این سرزمین میبالیم که با دانش و مهارتبالا در مسیر پیشرفت و توسعه شغلی گامی بس سترگ برداشته اند .پس بر ما میباشد که با یاری همه جانبه حامی شما باشیم و با اعطای این تقدیر نامه تحسینی اندک بر زحمات.

وار خواستاریم و بر مدیران این سرزمین میبالیم که با دانش و مهارتبالا در مسیر پیشرفت و توسعه شغلی گامی بس سترگ برداشته اند .پس بر ما میباشد که با یاری همه جانبه حامی شما باشیم و با اعطای این تقدیر نامه تحسینی اندک بر زحمات.

وار خواستاریم و بر مدیران این سرزمین میبالیم که با دانش و مهارتبالا در مسیر پیشرفت و توسعه شغلی گامی بس سترگ برداشته اند .پس بر ما میباشد که با یاری همه جانبه حامی شما باشیم و با اعطای این تقدیر نامه تحسینی اندک بر زحمات.